Skapa en projektplan/kalender i Excel

Egentligen så är ju både Project, Visio och SharePoint bättre på att skapa aktiviteter och Ganttscheman men det vi skall titta på nu är en av de vanligaste önskemålen jag får oavsett om jag håller kurs i Excel, Word eller PowerPoint.

Med nedanstående steg skall vi skapa en Excelbaserad kalender. Iden är att få fram ett
schema så snabbt och enkelt som möjligt om de vanliga Officeprogrammen är de du har att tillgå. När vi är klara skall vi ha skapat det som bilden visar och helst bara på ett par minuter:

Det här är vad vi behöver göra:

 1. Skapa datumområdet med veckonummer, rätt formaterade datum och borttagna lördagar och söndagar.
 2. Ange lite aktiviteter
 3. Låsa rubrikerna så att det går att bläddra åt alla håll
 4. Ställa in utskriften så att kalendern kan skrivas ut om så önskas

Skapa datum som ser ut som du vill ha dem

 1. För att åstadkomma exemplet ovan så ställer du dig i B2 och skriver in ett datum som är måndagen i den veckan som din kalender skall börja med. Det är viktigt att det är just en måndag så kolla i kalendern och skriv t ex in 3 jun och tryck Enter.
 2. Nu omvandlar Excel detta till 03-jun vilket visar att Excel förstår att det är ett datum du håller på med.
 3. Markera cellen med datumet och tryck CTRL+1 för att komma till Formatera Celler. Här visas ditt datum vid alternativet Exempel och en kod som visar hur Excel skriver detta datum. Det är just denna kod som vi skall fixa till så att den gör som vi vill. Istället för DD-MMM so står i rutan nu så tar du bort bindestrecket och skriver DD MMM och väljer OK. Nu visas istället 03 jun. På raden nedanför skall vi visa samma datum men som en dag istället = måndag.
Datum i Excel formateras med kod enligt följande:
D = 3
DD = 03
DDD = mån
DDDD = måndag 

M = 6
MM = 06
MMM = jun
MMMM = juni

Å = 13
ÅÅ = 13
ÅÅÅ = 2013

Detta innebär att om du vill visa:
3 jun så skriver du D MMM
130603 så skriver du ÅÅMMDD
måndag den 03 juni så skriver du DDDD "den" DD MMMM

Visa veckodagen i B3

 1. För att spara plats så lägger vi måndagen under datumet så att den som fyller i kalendern skall ha en bekväm och stilig kalender att fylla i. För att få rätt dag här så ställer du dig nu i B3 och skriver ett likhetstecken. Klicka sedan på B2 och välj Enter så gör vi en länk till detta innehåll. Nu har du troligtvis samma datum i båda rutorna.
 2. Markera B3 och välj CTRL-1 ytterligare en gång och ange DDD för att visa mån istället i denna ruta. Välj OK.

Skapa fler datum

 1. För att skapa fler datum så markerar du nu B2 och B3 och pekar sedan på den lilla svarta fyrkanten i markeringens nedre högra hörn. Dra med en jämn och bestämd rörelse åt höger för att fylla ut datum så långt bort du önskar. Det är viktigt att du inte släpper upp och sedan drar vidare. Tappar du markören så börja om och dra om alla datumen en gång till. 
 2. När du tror att du dragit ut lite mer än vad du behöver så släpper du upp musknappen och nu har du skapat en kalender.

Ta bort lördagar och söndagar ur din datumserie

 1. För att inte se lördagar och söndagar i din datumserie så pekar du på den lilla smarta etikett som en kort stund visas till höger om det sista datumet. Öppna denna knapp och välj Fyll veckodagar. Nu tas lördagar och söndagar bort i datumserien.
 2. Radera överflödiga datum och sluta med en fredag.

Skapa veckor

 1. För att skapa veckorna så skall vi också använda autofyll och det här är egentligen lite fusk men fungerar finfint förutom när året är slut då man kan behöva göra följande en extra gång.
 2. Markera nu B1 till F1 vilket borde vara rutorna ovanför den första förekomsten av en måndag till fredag. Oftast är det alltså 5 eller 7 rutor som skall markeras beroende på om du har med lördagar och söndagar eller inte.
 3. Sammanfoga dessa celler till en genom att trycka på knappen Centrera över kolumner i fliken Start. Skriv in Vecka 23 (eller det nummer som är lämpligt i din kalender) och tryck på Enter. Hoppa tillbaka till denna cell och dra nu i autofyllpricken (längst ner till höger i cellen) åt höger för att skapa fler veckor. Dra längs med hela din kalender och nu skapas Vecka 24, 25, 26 o s v.

Minska ner kolumnbredden för att få överblick

 1. Markera nu rad 2 och/eller 3 och dra ner teckenstorleken så mycket som du tycker är läsbart men ändå litet.
 2. Tryck CTRL-A en eller två gånger för att markera hela bladet.
 3. Peka på ett av strecken där du ändrar kolumnbredd (mellan A och B t ex) och dubbelklicka. Nu väljer du bästa val varpå kolumnerna minskas till minsta bredd med synligt innehåll.
 4. Bredda nu kolumn A och ange några aktiviteter eller skriv in Aktivitet 1 i A2 och använd autofyll för att få Aktivitet 1, 2, 3 o s v.

Lås rubrikerna på skärmen så att du kan bläddra obehindrat nedåt och åt höger

 1. Ställ markören i den första cellen som inte är en rubrik – i vårt exempel så är det B4.
 2. Gå till fliken Visa och välj knappen Lås fönsterrutor och därefter alternativet Lås fönsterrutor.
 3. Nu låser du rad 1,2,3 och kolumn A så att dessa ligger still när du bläddrar.

För att få med rubrikerna på alla sidor om du vill göra en utskriftsvänlig version så behöver du också göra s k utskriftsrubriker. Detta gör du på följande sätt:

 1. Klicka på fliken Sidlayout och knappen Utskriftsrubriker
 2. Placera markören vid Rader överst och dra därefter utanför dialogrutan direkt på det bakomliggande Excelbladet över de rader som är rubrikrader. Nu visas en myrgång över dessa och området skrivs in i rutan vid Rader Överst. I vårt exempel borde det stå $1:$3. Klicka sedan vid Kolumner till vänster och markera de kolumner som är rubriker. I vårt fall visas $A:$A för att indikera att kolumn A skall repeteras på varje sia.
 3. Kanske vill du också passa på och klicka på knappen Orientering för att välja liggande utskrift.

Det var det. Lycka till

Liggande staplar i Excel i omvänd ordning

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är att liggande staplar visar staplarna i omvänd ordning mot hur en korrelerande tabell ser ut. I nedanstående bild – som är vad Excel föreslår så vill man kanske visa det bra alternativet högst upp (som tabellen visar) snarare än att göra “omvänd ordning” på diagrammet.

I axelinställningarna finns ett val som visar diagrammet i omvänd ordning men då flyttas även själva axeln till andra sidan. Följ instruktionerna nedan för att visa diagrammet i omvänd ordning utan att behövas skriva om din tabell:

 1. När du skapat ditt diagram så högerklickar du på axeln och väljer Formatera Axel.
 2. Markera kategorier i omvänd ordning och ange att Vågrät axel korsar vid maxkategori (se bild)
 3. Välj OK och ditt diagram visas så här: