Trilskande numreringar när du kopierar text

Detta är utmaningen:

Du vill kopiera ett stycke text och placera det precis nedanför en rubrik. När du gör detta så görs texten om till rubrikformat och numreras upp trots att markören är placerad nedanför rubriken i ett normalformaterat område:

Exempel:

När denna text kopieras från sin inringade plats till markörens position (Precis före G:et i Gallerierna).

Kopiering

Så antar den följande utseende:

Inklistring

Detta trots att markören inte står vid rubriken vid inklistringstillfället utan på raden nedanför (i normal text.)

Detta sker endast när det är numrerade rubriker och beror på att Word försöker vara lite intelligent och fortsätta numreringar om man klistrar in text nära numreringar.

Vill du ändra denna inställning så gör du följande:

I Word

 1. Välj Arkiv, Alternativ och Avancerat
 2. Rulla nedåt tills du hittar ett alternativ som heter Använd anpassa urklipp och inklistring och klicka på knappen Inställningar. (Se bild nedan.)

  Alternativ1

 3. I dialogrutan som visas avmarkerar du alternativet Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor.

  Alternativ2

Välj OK och OK för att återgå och nu skall det gå fint att klistra in normaltext under en numrerad rubrik utan att den tar rubrikens utseende.

10 punkter som hjälper dig till framgångsrika presentationer

Jag återkommer till ett av mina favoritämnen. Vad är det som gör en utbildning eller ett seminarium bra? Här kommer 10 punkter som jag själv tycker är viktiga:

1 – Behärska ditt ämne. Framförallt syftet med ditt ämne. Du är den som målar upp visionen och möjligheterna. Dyk inte ner i detaljer innan din grupp förstår vad vitsen är med dem.
2 – Det är inte alltid så att dina deltagare är intresserade av det du kommer att prata om. Din roll är att göra ämnet levande och intressant för de du talar till.
3 – Humor är bra men var försiktig med ironi.
4 – Var realist, berätta sanningar men klaga inte på ditt ämne. Du kan skoja med kärlek eller allvarligt diskutera något som inte fungerar som är viktigt för dem att veta men för mycket klagomål kommer att göra deras upplevelse avsevärt sämre.
5 – Du är ledaren under en utbildning. Du ritar upp riktlinjer, berättar om målet och för er alla framåt. Låt deltagarna luta sig tillbaka och ta del av resan.
6 – Gilla frågor. Hantera frågor med uppskattning. Du behöver dock vara den som med mild men fast hand ber om frågorna senare om du får frågor som avleder själva utbildningen.
7 – Håll tider och respektera deltagarnas egen planering.
8 – Ställ frågor, vänta på svar, svara själv om du inte får svar. Håll igång interaktionen genom att blanda påståenden med frågor.
9 – Bekräfta dig själv. Begär inte bekräftelse av gruppen. Egna osäkerhetsuttalanden som “Det här kanske inte är så intressant” är rena döden.
10 – Försök att vara ditt mest engagerade jag. Engagerade människor är otroligt mycket mer spännande att se på och håller deltagarna vakna. Bestäm dig för att du skall ha roligt, visa bra saker och ge alla en bra timme/dag och så kör du. Ditt engagemang kommer att smitta av sig.

Bakåt eller framåt i Internet Explorer – lite lättare

Nej, sluta inte läsa nu. Jo kanske om du mest är i Chrome men använder du IE så kanske du inte har provat att backa med ALT+Vänsterpil. Det är superanvändbart. Du kan gå framåt eller bakåt mellan sidor med Alt+Vänsterpil eller Högerpil (jo vi såg den komma inte sant.)

Min nästa favorit vad gäller IE är att du kan hålla ner musknappen på bakåtpilen några sekunder längre än vanligt (eller högerklicka) om du vill ta flera steg samtidigt i backandet. Speciellt bra när sidor fastnar och inte reagerar på back utan bara laddas om.

 

Använder du andra fonter än Times och Arial och vill använda Office 365?

Som de flesta av oss vet (och som jag diskuterat tidigare i den här bloggen) så är fonter (eller teckensnitt) något som ibland blir en utmaning i Office. Nu när fler och fler skall jobba mobilt och kanske komma åt dokument via webbversioner av Office så blir detta något ännu viktigare att tänka på.

Har du en klassisk installation dvs installerat Officepaket med Office 2013/ProPlus och Windows 7 eller Windows 8 så finns dryga 270 fonter att tillgå när du använder Word, Excel eller PowerPoint etc. Varje gång du använder ett teckensnitt (t ex Arial) så sätts en liten pekare i dokumentet och indikerar för ditt operativsystem (t ex Windows) vilken font som skall visas upp vid din markering. I de allra flesta dokument så är inte fonterna inbäddade i dokumentet utan dokumentet innehåller egentligen instruktioner till datorn om vilka fonter som skall visas. Huruvida detta fungerar eller inte avgörs av om din dator har dessa fonter installerade, i så fall lyder den snällt och dokumentet ser ut som författaren har tänkt, annars visar datorn upp en annan font istället. Du kan inte själv påverka vilken detta skall bli utan det blir en spännande överraskning för alla som skall läsa dokumentet.

När nu världen blir mer och mer molnorienterad så uppstår nya utmaningar. Många företag idag planerar att låta vissa användargrupper nöja sig med Office Online (formerly known as webapparna) och alla ingående applikationer, Word Online, Excel Online och PowerPoint Online etc. körs via ett webbfönster. Då kommer vi till problemet.

Dessa program ligger inte i din dator och använder därmed inte din fontuppsättning. Istället får du den fontuppsättning som finns på den server som tillhandahåller Word Online eller Excel Online etc. Det gör att dokument som ser finfina ut för de användare som har Office ser lite mindre finfina ut för de användare som öppnar dokumentet i webbläsaren.

Det kanske skulle vara acceptabelt för en del men i redigeringsläge så visas inte heller dokumentets huvud och fot (dvs loggor syns inte) och webbläsarna har inte heller stöd för avstånd före och efter så många dokument kommer när de arbetas med att hoppa, ändra avstånd, byta font etc. När användarna av dessa sparar och tittar på dem i visningsläge igen så ser de ut som det är tänkt men som ansvarig för dokumenthantering och grafiska profiler etc på företag som överväger Office 365 så kan det här vara värt att lägga lite krut på.

Tittar vi på hur många fonter som finns att välja på i lite olika versioner av Office så ser det ut så här i skrivande stund:

Word ProPlus eller 2013 med Windows 8
277 st

Word Online på PC
66

Word Online på MAC
45

Excel Online på PC
42

Excel Online på MAC
43

Outlook Online på PC
39

Vilka fonter som är med i vilken applikation varierar också så vill man använda en font som ser rätt ut oavsett om den öppnas i en PC, via Office Online etc så drillas de här fonterna ner till en avsevärt mindre grupp – nämligen följande:

Arial
Cambria
Candara
Comic Sans MS
Consolas
Constantia
Corbel
Courier New
Georgia
Tahoma
Times New Roman

Vill du att dina användare till stor del skall arbeta med Onlineversionerna av Office så kan det alltså vara en god ide att skala ner de fonter som används till vardags till någon av de som används ovan. Vi har också på senare tid skapat mallar och dokument som är “webbsäkra” dvs som inte ändrar sig lika mycket när de används i Office Online så dokument som används av vissa grupper kanske skall innehålla mindre effekterinställningar som t ex avstånd då de helt enkelt inte syns i redigeringsläget i webbapparna.

Office Online är dock en produkt som utvecklas och troligtvis lär dessa saker flyta lite framöver och skillnaderna möjligen minska men funderar du eller din organisation på att minska antalet installerade Officepaket så tänk på att detta kommer att ge en del effekter vid dokumenthanteringen.

 

Använda Outlook Web Access (OWA) offline (365/2013)

Med hjälp av funktionen Offlineinställningar så kan du arbeta med Outlook Web App även när du inte har Internetanslutning. Med denna funktion så fungerar OWA (Outlook Web App) även när du är i Offlineläge.

För att kunna använda denna funktion så behöver du Internet Explorer 10, Safari 5 eller Chrome 24 eller senare.

De flesta av OWA funktionerna är tillgängliga i Offlineläge men du kan t ex:

 • Läsa och svara på meddelanden
 • Skapa nya meddelanden
 • Visa och redigera din kalender
 • Svara på mötesinbjudningar
 • Visa och redigera kontakter

De funktioner som är inte är tillgängliga ger ett felmeddelande eller blir ogjorda. Alla saker som skall skickas kommer att skickas så snart du har internettillgång.

Så här gör du för att aktivera Offlineläget

 1. För att aktivera Offlineläget så väljer du kugghjulet längst upp till höger och väljer Offlineinställningar.

  Välja

 2. Välj att Aktivera Offlineåtkomst och välj OK

  Dialog

 3. Nu visas en Guide i vilken du får ta ställning till ett antal frågor kring hur din dator används och utrymme. Tänk på att inte aktivera detta läge om du delar dator med fler.

Så här gör du för att inaktivera Offlineläge

När du stänger av Offlineläget så raderas all information som finns tillgänglig offline. Du kan bara göra detta när du har tillgång till Internet.

 1. För att stänga av Offlineläget så väljer du kugghjulet längst upp till höger och väljer Offlineinställningar.
 2. Välj Stäng av offlineåtkomst.
 3. Välj OK.

Tänk på följande:

 • Bilagor är inte tillgängliga Offline
 • Du måste aktivera Offlineläget på alla datorer du vill kunna använda Offlineläget på medan du har nätverksåtkomst.
 • Offlineläget visar bara de senaste dagarnas meddelanden.
 • De mappar som är tillgängliga är Inkorg, Utkast och de senaste (upp till 20) mapparna du har visat de senaste dagarna.
 • Har du visat fler än 20 mappar så visas de senaste 18 samt Inkorgen och Utkast.
 • I varje mapp som är tillgänglig Offline så visas innehåll från de senaste tre dagarna eller 150 meddelanden.
 • Kalendern visar ett år framåt och en månad bakåt.
 • Enbart din primära kalender visas.
 • Allt innehåll i kontakter finns tillgängligt samt listan över senast använda adresser.
 • Favoriter, Arkivmappar och Resursmappar visas inte.
 • Offlineläget fungerar på laptops men kan inte användas på plattor eller telefoner (i nuläget).
 • Din webbläsare bestämmer var informationen lagras och hur mycket utrymme den kan använda. Om informationen inte får plats i utrymmet som har tilldelats så kan du få frågor om webbläsaren får utöka utrymmet eller så kommer mindre information att vara tillgängligt offline.