Trilskande numreringar när du kopierar text

Detta är utmaningen:

Du vill kopiera ett stycke text och placera det precis nedanför en rubrik. När du gör detta så görs texten om till rubrikformat och numreras upp trots att markören är placerad nedanför rubriken i ett normalformaterat område:

Exempel:

När denna text kopieras från sin inringade plats till markörens position (Precis före G:et i Gallerierna).

Kopiering

Så antar den följande utseende:

Inklistring

Detta trots att markören inte står vid rubriken vid inklistringstillfället utan på raden nedanför (i normal text.)

Detta sker endast när det är numrerade rubriker och beror på att Word försöker vara lite intelligent och fortsätta numreringar om man klistrar in text nära numreringar.

Vill du ändra denna inställning så gör du följande:

I Word

  1. Välj Arkiv, Alternativ och Avancerat
  2. Rulla nedåt tills du hittar ett alternativ som heter Använd anpassa urklipp och inklistring och klicka på knappen Inställningar. (Se bild nedan.)

    Alternativ1

  3. I dialogrutan som visas avmarkerar du alternativet Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor.

    Alternativ2

Välj OK och OK för att återgå och nu skall det gå fint att klistra in normaltext under en numrerad rubrik utan att den tar rubrikens utseende.