Outlook 2010 – Var är frånvarohanteraren?

I Outlook 2010 så byter alternativet frånvarohanteraren namn till Autosvar och placeras på nytt ställe. Har du undrat var frånvarohanteraren har tagit vägen så hittar du denna så här:

  1. Välj fliken Arkiv och knappen Autosvar
    (Finns inte detta alternativ så har du förmodligen inte ett Exchange Server-konto.)
  2. Välj Skicka autosvar
  3. I dialogrutan som visas så kan du markera rutan Skicka endast under det här tidsintervallet och ange mellan vilket tidsintervall ditt frånvaromeddelande ska användas. Om du inte anger start- och sluttid skickas autosvar tills du markerar kryssrutan Skicka inte autosvar.
  4. Skriv in ditt automatiska meddelande. Notera att du kan ha två flikar här: Inom organisationen och Utanför organisationen. Detta innebär att du kan skriva ett meddelande som dina kollegor får när de skickar brev till dig under din frånvaro och ett annat som skickas till personer som e-postar dig utanför organisationen.

Tänk på!
Du behöver ett meddelande i båda flikarna för att skicka svar till personer som tillhör den aktuella fliken. Vill du skicka meddelanden till externa personer så måste du fylla i ett meddelande i fliken Utanför organisationen.