Fönsterhantering i Windows 7 – med tangentbordet

Windows 7 har nya fina möjligheter att snabbt flytta fönster på skärmen – använder du musen så kan du göra följande:

Ge ett fönster halvstorlek – Peka på titelraden och dra fönstret så långt till höger att muspekaren är i skärmkanten. Då förändras fönstrets storlek till halvt och placerar sig snällt i vänster eller högerkant beroende på vart du drog.

Maximera ett fönster – Peka på titelraden och dra ett fönster uppåt mot skärmens överkant. När muspekaren kommer tillräckligt högt upp så blir fönstret maximerat.

För många fönster framme – Ta tag i ett visat fönster och skaka lite. Alla fönster utom det du skakar på minimeras.

Vill du flytta fönster med tangentbordet så använder du Windowstangenten och pilar till vänster och höger för att låta det aktuella fönstret visas i halvskärm. Uppåtpil visar fönstret i maximerat läge.

En annan klassiker är kortkommandot för visa skrivbord (Desktop) som är Windowstangent och D.

Bortglömda kortkommandon 3 – F2 för att redigera cell i Excel (eller namn i utforskaren)

Befinner du dig på en cell i Excel så kan du enkelt ändra delar av den utan att behöva förflyta dig till formelraden (eller dubbelklicka på den) genom att trycka på tangenten F2.

F2 aktiverar cellen och ställer en blinkande markör efter det sista tecknet i cellen. Detta gör att du enkelt kan redigera en del av en formel utan att först behöva peka och ställa dig på en viss plats.

Du kan även använda F2 för att ändra namn på filer om du befinner dig i utforskaren.

Bortglömda kortkommandon – del 2 – Shift F3 för att växla mellan stora och små bokstäver

Tillhör du dem som skriver med cAPS LOCK INTRYCKT och därmed får stora (eller små) bokstäver när du inte vill ha det så lägg Shift+F3 på minnet. Detta kortkommando växlar mellan stora, små och första stor och resten små bokstäver.

Funktionen är en sk toggle-funktion dvs den loopar runt mellan dessa tre val tills du är nöjd.

Det här kortkommandot är ett av de allra äldsta i Word och har funnits med ända sedan 1990 när Word 1.1 kom. Det fungerar i Outlook, PowerPoint och Word men inte i Excel.

Bortglömda kortkommandon – del 1

Visste du att kortkommandot i alla Officeprogram för spara som är F12? Innan de nya kortkommandona Ctrl-P för skriv ut, Ctrl+S för spara och Ctrl+O för Öppna kom så användes F12 för massa saker. Ctrl+F12 var (och är) kortkommandot för Öppna, Shift+F12 är Spara och Ctrl+Shift+F12 var det förra kortkommandot för skriv ut.

Dessa har kanske spelat ut sin roll då det nog är lättare att komma ihåg kortkommandon som har bokstäver som påminner om valet men av någon anledning så har Microsoft bara gjort ett “nytt” kortkommando för just Spara – dvs Ctrl+S.

Vill du av någon anledning välja Spara som eller Save as så använder du alltså det gamla – F12.