Varför namnet Lync

I samband med att 2010 produkterna lanserades så bytte Microsoft namn på Communicator (eller företagsversionen av MSN Messenger) till Lync. Varför?

Enligt MS så är Lync ett ord som är en kombination av Link och Sync
Lync = LiNk + SYnC : L från Link , Y från Sync, N från Link och C från Sync. Därmed är du “linked and synced” samtidigt.

Kanske har det också något att göra med att en konkurrent med en stor sökmotor har lyckats skapa ett namn som blivit verbifierat. Dvs själva ordet för att söka på Internet har blivit namnet på denna sökmotor. Ordet Lync går att böja till verbform – dvs lynka vilket inte var riktigt lika lätt med Communicator.

2011 års bubblare 2 – Lync

Det här är året när chatten kommer in i salongerna. Från att ha varit något som sällan förekommit i kontrollerad form i större organisationer så väljer nu många av våra kunder att installera Lync.

Vissa tänker sig att använda det för konferenser och några för telefoni av vår kundkrets men de flesta fyller på kommunikationsvägarna med ytterligare ett sätt. Jag är säkert jävig men jag gillar verkligen Lync. I synnerhet när det verkar som om fler och fler använder öppen federation och tillåter att man kopplar på externa kontakter från andra organisationer.