Något om flikbeteende i Office 2007 och 2010

Denna vecka har jag fått två frågor runt flikarna i Office 2010, en per mail och en direkt ställd till mig. Båda frågorna var samma och ställda så här:

Varför kommer jag till fliken Arkiv och inte Start när jag  öppnar Word?

Problemet var följande. När Word (eller något annat Officeprogram) öppnades så var Arkivfliken markerad och inte Start så att man behövde klicka på Start för att se den.

Detta läge inträffar när det Officeprogram det rör sig om har flikarna i döljläge. Du åstadkommer detta genom att dubbelklicka på en flik. När en flik blir dubbelklickad på så aktiverar den dölj varpå flikarna bara syns när man klickar på dem. På detta sätt kan du spara plats och ha mer skärm över för ditt dokument. Problemet är bara att du kanske inte ville dölja dem och från och med nu så måste du klicka på Start för att visa start. För att återställa flikarna till vanligt läge så dubbelklickar du igen på en flik och Office väljer nu utfällt läge som standard.

I Office 2010 finns också en liten nedåtriktad pil strax under minimera och maximera-knapparna som kan användas för att veckla ut flikarna igen, denna pil visas uppåtriktad som standard för att dölja flikar.

När vi ändå pratar flikar så kan vi ta en ytterligare sak som ibland skapar förvirring.

Normalt sett när du markerar en bild så visas den sammanhangsberoende gruppen Bildverktyg och fliken Format men stundvis så visas gruppen upp till höger utan att vliken Format väljs. Vill du aktivera denna flik utan att behöva klicka på den på menyfliksområdet så kan du dubbelklicka på din bild. Då tvingar du fram bildobjektsfunktionerna. Dvs, ett klicka kan visa flikarna på menyfliksområdet men fortfarande låta dig se fliken Start t ex. Dubbelklick visar flikarna och förflyttar dig till formatfliken.