Varför fungerar inte å, ä och ö eller sagan om det återkommande engelska tangentbordet

De flesta Windowsinstallationer idag är försedda med minst två tangentbordslayouter att byta mellan. Detta brukar visas genom att det står SV eller EN någonstans på aktivitetsfältet. Dock händer det att man av misstag får på fel tangentbordslayout varpå tangenterna inte längre skriver det tecken som står på den utan motsvarande engelska (eller något annat språks) tecken som ligger på just den platsen som t ex semikolon eller komma.

Råkar du ut för detta irriterande fenomen så trycker du bara ALT+SHIFT så växlar Windows igenom de olika tangentbordsspråken och du får tillbaka dina svenska tecken om det var denna layout du ville åt. Givetvis kan du även trycka ALT+SHIFT för att aktivera det språk du vill av de installerade.

(I Windows 8 kan du även använda Windowstangenten och Blanksteg för att åstadkomma samma sak.)