Användbara kortkommandon i PowerPoint

PowerPoint kortkommandon 

Nedan har vi samlat ett urval av användbara kortkommandon i PowerPoint. Kortkommandon kan användas till att arbeta mer effektivt. Det kan också vara till hjälp för användare med rörlighets- eller synnedsättning eftersom kortkommandon kan underlätta att navigera i programmet.

 • CTRL + C = kopiera 
 • CTRL + V = klistra in 
 • CTRL + X = klipp ut 
 • CTRL + W = stäng den öppnade presentationen utan att avsluta programmet 
 • CTRL + Z = ångra 
 • CTRL + S = spara 
 • CTRL + P = skriv ut 
 • CTRL + B = sök 
 • CTRL + F = fet text 
 • CTRL + K = kursiv text
  • CTRL + F (Eng) = sök
  • CTRL + B (Eng) = fet text
  • CTRL + I (Eng) = kursiv text
 • CTRL + U = understruken text 
 • CTRL + D = duplicera, markera en figur och använd kommandot för att direkt skapa en kopia av den markerade figuren 
 • CTRL + A = markera allt 
 • F5 = Starta bildspel från början 
 • SHIFT + F5 = Starta bildspel från aktuell bild 
 • bildspel: 
  • B eller V = bildspelet blir svart eller vitt, tryck igen för att återgå 
  • G = visa överblick på presentation
  • Mellanslag eller höger piltangent = Navigera till nästa bild i presentationen 
  • P eller vänster piltangent = Navigera till föregående bild I presentationen 
  • Esc = avsluta bildspel 
 • CTRL + Q eller ALT F4 = avsluta 
 • Dubbelklicka = markera ord 
 • Trippelklicka = markera paragraf 
 • CTRL + H = ersätt 
 • CTRL + M = ny bild (använder samma layout som aktuell bild)
 • CTRL + Y = repetera det senaste momentet 
 • CTRL + scrolla = zooma in och ut 
 • CTRL + G = gruppera 
 • CTRL + SHIFT + G = dela upp grupp 
 • ALT = navigera i menyfliken med kortkommandon, går sedan att använda piltangenterna eller de tangenter som visas

Kortkommandon i PowerPoint

 • ALT + F9 = visa/dölj stödlinjer
 • SHIFT + F9 = visa/dölj rutnät
 • SHIFT + F3 = byt mellan versaler och gemener i markerad text
 • TAB = öka listnivå
 • SHIFT + TAB = minska listnivå
 • CTRL + SHIFT + < = öka fontstorlek
 • CTRL + < = minska fontstorlek
 • CTRL + L = vänsterjustera innehåll
 • CTRL + E = centrera innehåll
 • CTRL + R = högerjustera innehåll
 • CTRL + J = fördela text jämt mellan marginalerna
 • F7 = stavningskontroll
 • SHIFT + F7 = visa synonymer
 • SHIFT + klicka på bildvy knappen = byt från normal vy till bildbakgrundsvy

Kortkommando i PowerPoint

 • ALT + F10 = visa markering och synlighetsfönster
 • CRTL + SHIFT + Dra figur = duplicera figur och positionera linjärt
 • CRTL + SHIFT + C/V = Kopiera/Klistra in formatering
 • Skala figurer snabbt genom att använda piltangenterna medan du håller nere SHIFT (för mer gradvis Skalning, håll även CTRL)
 • Rotera figurer snabbt genom att använda piltangenterna samtidigt som du håller ALT nedtryckt (för mer gradvis rotation, håll även CTRL)

Varför fungerar inte å, ä och ö eller sagan om det återkommande engelska tangentbordet

De flesta Windowsinstallationer idag är försedda med minst två tangentbordslayouter att byta mellan. Detta brukar visas genom att det står SV eller EN någonstans på aktivitetsfältet. Dock händer det att man av misstag får på fel tangentbordslayout varpå tangenterna inte längre skriver det tecken som står på den utan motsvarande engelska (eller något annat språks) tecken som ligger på just den platsen som t ex semikolon eller komma.

Råkar du ut för detta irriterande fenomen så trycker du bara ALT+SHIFT så växlar Windows igenom de olika tangentbordsspråken och du får tillbaka dina svenska tecken om det var denna layout du ville åt. Givetvis kan du även trycka ALT+SHIFT för att aktivera det språk du vill av de installerade.

(I Windows 8 kan du även använda Windowstangenten och Blanksteg för att åstadkomma samma sak.)

Skapa en egen ikon för att stänga av Windows 8

Det finns flera sätt att stänga av Windows 8 men jag saknar stundvis en vanlig knapp för detta.

Du kan enkelt skapa en egen knapp genom att göra följande:

 1. Gå till Skrivbordet i Win 8, högerklicka på en tom plats och välj Nytt, Genväg
 2. I dialogrutan som frågar efter en plats att sätta genvägen till så anger du följande (klipp ut detta om du vill) shutdown /s /t 0.
 3. Välj Nästa och ange ett namn för din genväg, t ex Avsluta
 4. Välj Slutför
 5. Du har nu en genväg på Skrivbordet. Vill du ända ikon på denna så högerklickar du på den och väljer Egenskaper och trycker på Byt ikon.
 6. Väj en Ikon och välj OK
 7. Du kan nu dra ikonen till Aktivitetsfältet om du vill ha den där och/eller högerklicka på Stäng av ikonen och välja Fäst på Start.

Klart

Kortkommandon för Windows 8

Har du börjat titta på Windows 8, kanske dags för några användbara kortkommandon?

Växla mellan Skrivbord och Startmenyn
Windowstangent
Öppna sidopanelen till höger
Windows – C
Visa Skrivbordet
Windows – D
Öppna Utforskaren
Windows – E
Sök
Windows – F
Inställningar
Windows – I
Växla mellan skärmar eller välja   utökat läge
Windows – P
Kör
Windows – R
Öppna Applikationsfltet
Windows – Z