Lägga Exceldokument sida vid sida

När Windows 7 släpptes så lanserades även möjligheten att dra fönster till halv skärm. Detta innebär att det är enklare än någonsin att placera t ex två Worddokument intill varandra på skärmen genom att du öppnar dem, pekar på titelraden och drar dem ut mot skärmkanterna. När muspekaren når skärmes kant så “snäpper” fönstret fast vid halva skärmen.

Detta gäller dock inte Excel. I Excel så ingår samtliga öppna dokument i ett Excelfönster så vill du lägga Excelfönster intill varandra så gör du så här:

  1. Öppna de dokument du vill ha liggande sida vid sida.
  2. Klicka på fliken Visa och välj Ordna alla
  3. Välj Sida vid sida eller något annat val som du hellre vill ha.
  4. Välj OK.

Fönsterhantering i Windows 7 – med tangentbordet

Windows 7 har nya fina möjligheter att snabbt flytta fönster på skärmen – använder du musen så kan du göra följande:

Ge ett fönster halvstorlek – Peka på titelraden och dra fönstret så långt till höger att muspekaren är i skärmkanten. Då förändras fönstrets storlek till halvt och placerar sig snällt i vänster eller högerkant beroende på vart du drog.

Maximera ett fönster – Peka på titelraden och dra ett fönster uppåt mot skärmens överkant. När muspekaren kommer tillräckligt högt upp så blir fönstret maximerat.

För många fönster framme – Ta tag i ett visat fönster och skaka lite. Alla fönster utom det du skakar på minimeras.

Vill du flytta fönster med tangentbordet så använder du Windowstangenten och pilar till vänster och höger för att låta det aktuella fönstret visas i halvskärm. Uppåtpil visar fönstret i maximerat läge.

En annan klassiker är kortkommandot för visa skrivbord (Desktop) som är Windowstangent och D.