Hoppande Excelkommentarer

Har fått en fråga kring varför Excelkommentarer ibland flyttar sig “magiskt” och att de ibland ändrar storlek och inte alltid visar hela kommentarens innehåll.

För att lösa detta kan ett par makron behövas så prova gärna makrona nedan om du vill få möjlighet att kontrollera redan inlagda kommentarer:

Det första makrot – Kommentarposition använder du för att justera kommentarens position om den flyttat sig över arket. Den hamnar då i närheten av den cell den tillhör.

Sub Kommentarposition()
Dim cmt As Comment
For Each cmt In ActiveSheet.Comments
   cmt.Shape.Top = cmt.Parent.Top + 5
   cmt.Shape.Left = _
      cmt.Parent.Offset(0, 1).Left + 5
Next
End Sub

Detta makro använder du om du behöver justera dina kommentarer för att se den text som är inskriven i dem.

Sub Kommentarstorlek()
  Dim MyComments As Comment
  Dim lArea As Long
  For Each MyComments In ActiveSheet.Comments
    With MyComments
      .Shape.TextFrame.AutoSize = True
      If .Shape.Width > 300 Then
        lArea = .Shape.Width * .Shape.Height
        .Shape.Width = 200
        .Shape.Height = (lArea / 200) * 1.1
      End If
    End With
  Next
End Sub

Vill du veta hur du lägger in och använder ett makro i Excel? Läs nästa inlägg så kommer en kort beskrivning där.

Skriva ut kommentarer i Excel

Använder du kommentarer i Excel? Har du ibland behov av att skriva ut dem? Du kan skriva ut dina kommentarer i två sätt i Excel:

  • Som en lista i slutet av bladet
  • Som kommentarbubblor på själva bladet – ungefär som det ser ut när du pekar på en cell som innehåller en kommentar.

För att skriva ut dem behöver du först en kommentar. Den infogar du genom att högerklicka på en cell som du vill kommentera och välja Infoga Kommentar. Därefter skriver du in din kommentar och klickar på någon annan cell. Nu visas ett litet rött hörn på cellen som innehåller kommentaren och pekar du denna cell så visas din kommentarbubbla upp.

Då till utskriftsfrågan…

När du vill skriva ut kommentarer så går du först till Arkiv, Skriv ut och klickar på länken längst ner – Utskriftsformat. Nu öppnas dialogrutan Utskriftsformat – här klickar du på fliken blad:

Öppna listpilen vid xx och välj något av alternativen. Väljer du som lista i slutet av bladet så skrivs kommentarerna ut på ett eget papper med författare och cellnamn kopplat till varje kommentar. Väljer du som de visas på bladet så kommer utmaningen. Går du nu och tittar i förhandsgranska så visas inga kommentarer alls. Förutsättningen för att dessa skall skrivas ut är att de visas hela tiden och inte har “visa när jag pekar över cellen” påslaget.

Detta löser du enkelt genom att gå till fliken Granska och klicka på Visa alla kommentarer.

Visa kommentarer

Nu kan du titta i förhandgranska och genast så syns kommentarerna.

Alltså. För att skriva ut kommentarer som bubblor på bladet så behöver du både gå till Utskriftsformat och välja att de skall skrivas ut som de visas på bladet och sedan gå till Granska och markera att de skall visas. När detta är gjort så kan du välja bort “heltidsvisningen” och återgå till det tidigare läget.