Användbara kortkommandon i PowerPoint

PowerPoint kortkommandon 

Nedan har vi samlat ett urval av användbara kortkommandon i PowerPoint. Kortkommandon kan användas till att arbeta mer effektivt. Det kan också vara till hjälp för användare med rörlighets- eller synnedsättning eftersom kortkommandon kan underlätta att navigera i programmet.

  • CTRL + C = kopiera 
  • CTRL + V = klistra in 
  • CTRL + X = klipp ut 
  • CTRL + W = stäng den öppnade presentationen utan att avsluta programmet 
  • CTRL + Z = ångra 
  • CTRL + S = spara 
  • CTRL + P = skriv ut 
  • CTRL + B = sök 
  • CTRL + F = fet text 
  • CTRL + K = kursiv text
    • CTRL + F (Eng) = sök
    • CTRL + B (Eng) = fet text
    • CTRL + I (Eng) = kursiv text
  • CTRL + U = understruken text 
  • CTRL + D = duplicera, markera en figur och använd kommandot för att direkt skapa en kopia av den markerade figuren 
  • CTRL + A = markera allt 
  • F5 = Starta bildspel från början 
  • SHIFT + F5 = Starta bildspel från aktuell bild 
  • bildspel: 
    • B eller V = bildspelet blir svart eller vitt, tryck igen för att återgå 
    • G = visa överblick på presentation
    • Mellanslag eller höger piltangent = Navigera till nästa bild i presentationen 
    • P eller vänster piltangent = Navigera till föregående bild I presentationen 
    • Esc = avsluta bildspel 
  • CTRL + Q eller ALT F4 = avsluta 
  • Dubbelklicka = markera ord 
  • Trippelklicka = markera paragraf 
  • CTRL + H = ersätt 
  • CTRL + M = ny bild (använder samma layout som aktuell bild)
  • CTRL + Y = repetera det senaste momentet 
  • CTRL + scrolla = zooma in och ut 
  • CTRL + G = gruppera 
  • CTRL + SHIFT + G = dela upp grupp 
  • ALT = navigera i menyfliken med kortkommandon, går sedan att använda piltangenterna eller de tangenter som visas

Kortkommandon i PowerPoint

  • ALT + F9 = visa/dölj stödlinjer
  • SHIFT + F9 = visa/dölj rutnät
  • SHIFT + F3 = byt mellan versaler och gemener i markerad text
  • TAB = öka listnivå
  • SHIFT + TAB = minska listnivå
  • CTRL + SHIFT + < = öka fontstorlek
  • CTRL + < = minska fontstorlek
  • CTRL + L = vänsterjustera innehåll
  • CTRL + E = centrera innehåll
  • CTRL + R = högerjustera innehåll
  • CTRL + J = fördela text jämt mellan marginalerna
  • F7 = stavningskontroll
  • SHIFT + F7 = visa synonymer
  • SHIFT + klicka på bildvy knappen = byt från normal vy till bildbakgrundsvy

Kortkommando i PowerPoint

  • ALT + F10 = visa markering och synlighetsfönster
  • CRTL + SHIFT + Dra figur = duplicera figur och positionera linjärt
  • CRTL + SHIFT + C/V = Kopiera/Klistra in formatering
  • Skala figurer snabbt genom att använda piltangenterna medan du håller nere SHIFT (för mer gradvis Skalning, håll även CTRL)
  • Rotera figurer snabbt genom att använda piltangenterna samtidigt som du håller ALT nedtryckt (för mer gradvis rotation, håll även CTRL)