5 fördelar med Outlook 2013 jämfört med tidigare versioner

 1. Mycket enklare att både visa och hantera olästa meddelanden
 2. När du påbörjat ett svar på ett brev och inte skickat iväg det än så visas ett stort rött Utkast vid det ursprungliga brevet. Det gör att du inte missar att verkligen skicka iväg ett svar.
 3. Mappar behöver inte längre ligga i bokstavsordning.
 4. Mappen kontakter sammanfogar dubblettkontakter till en kontakt med samtlig information.
 5. Du kan svara på meddelanden direkt i läsfönstret och på detta sätt undvika att öppna massor av separata fönster.

Söka i HELA postlådan

När du söker via sökfältet i Outlook så söker Outlook 2013 i postlådan automatiskt:

Det här kan kännas som att Outlook söker i hela postlådan men egentligen så söker Outlook i alla mappar utom en – Borttaget.

Tillhör du den gruppen som ibland råkar radera meddelanden eller som ibland även vill söka i papperskorgen så kan du se till att Outlook söker även i denna genom att markera detta i Arkiv, Alternativ och Sök.

Ange att du vill Ta med meddelanden från mappen Borttaget när du söker i Alla objekt och välj OK så får du även resultat från mappen Borttaget när du använder sökfältet och söker i alla objekt.

Använda Outlook Web Access (OWA) offline (365/2013)

Med hjälp av funktionen Offlineinställningar så kan du arbeta med Outlook Web App även när du inte har Internetanslutning. Med denna funktion så fungerar OWA (Outlook Web App) även när du är i Offlineläge.

För att kunna använda denna funktion så behöver du Internet Explorer 10, Safari 5 eller Chrome 24 eller senare.

De flesta av OWA funktionerna är tillgängliga i Offlineläge men du kan t ex:

 • Läsa och svara på meddelanden
 • Skapa nya meddelanden
 • Visa och redigera din kalender
 • Svara på mötesinbjudningar
 • Visa och redigera kontakter

De funktioner som är inte är tillgängliga ger ett felmeddelande eller blir ogjorda. Alla saker som skall skickas kommer att skickas så snart du har internettillgång.

Så här gör du för att aktivera Offlineläget

 1. För att aktivera Offlineläget så väljer du kugghjulet längst upp till höger och väljer Offlineinställningar.

  Välja

 2. Välj att Aktivera Offlineåtkomst och välj OK

  Dialog

 3. Nu visas en Guide i vilken du får ta ställning till ett antal frågor kring hur din dator används och utrymme. Tänk på att inte aktivera detta läge om du delar dator med fler.

Så här gör du för att inaktivera Offlineläge

När du stänger av Offlineläget så raderas all information som finns tillgänglig offline. Du kan bara göra detta när du har tillgång till Internet.

 1. För att stänga av Offlineläget så väljer du kugghjulet längst upp till höger och väljer Offlineinställningar.
 2. Välj Stäng av offlineåtkomst.
 3. Välj OK.

Tänk på följande:

 • Bilagor är inte tillgängliga Offline
 • Du måste aktivera Offlineläget på alla datorer du vill kunna använda Offlineläget på medan du har nätverksåtkomst.
 • Offlineläget visar bara de senaste dagarnas meddelanden.
 • De mappar som är tillgängliga är Inkorg, Utkast och de senaste (upp till 20) mapparna du har visat de senaste dagarna.
 • Har du visat fler än 20 mappar så visas de senaste 18 samt Inkorgen och Utkast.
 • I varje mapp som är tillgänglig Offline så visas innehåll från de senaste tre dagarna eller 150 meddelanden.
 • Kalendern visar ett år framåt och en månad bakåt.
 • Enbart din primära kalender visas.
 • Allt innehåll i kontakter finns tillgängligt samt listan över senast använda adresser.
 • Favoriter, Arkivmappar och Resursmappar visas inte.
 • Offlineläget fungerar på laptops men kan inte användas på plattor eller telefoner (i nuläget).
 • Din webbläsare bestämmer var informationen lagras och hur mycket utrymme den kan använda. Om informationen inte får plats i utrymmet som har tilldelats så kan du få frågor om webbläsaren får utöka utrymmet eller så kommer mindre information att vara tillgängligt offline.