Ställa in Excel till att visa mellanrum vid tusental

Många gånger är siffror enklare att läsa om de talfomateras i Excel. De finns många sätt att göra detta på men enklast kanske är att välja ett av valen i gruppen Tal på fliken Start.

På en kurs häromdagen fick jag en fråga om huruvida man kunde ställa in detta lite mer permanent och slippa göra om detta i alla nya blad så här kommer ett förslag på hur man kan göra detta:

 1. Öppna ett nytt dokument och högerklicka på formatet Normal i gruppen Format.
 2. Välj Ändra i menyn som visas
  Klicka på knappen Format för att göra de inställningar du vill ha som standard när du matar in värden i Excel. Vill du åstadkomma tusentalsvisning så klickar du i kategorin Tal och anger att du vill använda tusentalsavgränsare. Ändra även till önskat antal decimaler.

 3. Välj OK när du är klar
 4. I dialogrutan som visas så bockar du i eller ur vilka format som skall styras av din formatmall. Om du t ex inte vill att kantlinjer skall köras över när du använder ditt normalformat så bockar du ur detta. Välj OK när du är klar.
 5. Nu påverkas alla celler i din arbetsbok som använder normalformatet.
 6. Vill du göra denna ändring till alla nya arbetsböcker så behöver du spara denna som tongivande dokument. Detta gör du genom att döpa den till Bok.xltx (Book.xltx om du har engelsk version) och spara den i mappen XLStart som oftast ligger här: Användare\Dittnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Excel
 7. Filer som döps till filnamnet Bok.xltx och placeras i XLStart kommer att ligga till grund för knappen nya dokument så genom att göra ändringar i denna fil så ändrar du hur standarinställningen är när du skapar nya arbetsböcker i Excel.

Hantera blad med “udda” decimalavgränsare

Excel använder normalt de systemavgränsare som definierats under Nationella inställningar i Kontrollpanelen.

I vissa arbetsböcker kan du behöva ange andra systemavgränsare, t ex att siffror visas som 10,000.00 istället för som normalt i Sverige – 10 000,00. Du anger detta temporärt på följande sätt:

 1. Klicka på Arkiv, Alternativ
 2. Välj kategorin Avancerat
 3. Avmarkera kryssrutan Använd systemavgränsare under Redigeringsalternativ.
 4. Ange nya avgränsare i rutorna Decimaltecken och Tusentalsavgränsare.
 5. När du vill använda systemavgränsarna igen markerar du bara kryssrutan Använd systemavgränsare.